27.04.2014
*sommerfest 13.06.2014, Dansk Centralbibliotek*


NEXUS

Arrangementer

Projekter

Arkiv

Team

Guestbook

Presse

Partnere

Impressum


KUNSTLABOR
-------------------------- 
Når Paul Klee siger:

"Kunst gengiver ikke det synlige, men synliggør",

så menes først og fremmest den centrale betydning af at synliggøre gennem æstetisk iscenesættelse.

Aspekter, der først er usynlige som f.eks.   forskelle og ligheder med hensyn til  hverdagskulturen, læringskulturen og identitetskulturen i  det dansk-tyske grænselands kultur, kan synliggøres i kunstpædagogiske projekter.

De kan erfares  i børns og unges æstetiske arbejde, når de forsker kunstnerisk – uden for pædagogisk beskyttede rum, målrettet læseplanslogik eller overfladisk kompetencetilegnelse.

Åbenheden i de æstetiske dimensioner muliggør rum for nye erfaringer, rum for oplevelser og synliggørelse af ligheder og forskelle i det interkulturelle møde inden for et bredt spektrum af den kulturelle dannelse.

Disse møde-projekter er NEXUS Pro 2017s forskningsområde.

Hvordan disse møder kan beskrives, forstås og viderudvikles i kontekst af kunstpædagogisk handlen, er de centrale spørgesmål i NEXUS Pro 2017. Hertil udvikler vi forskningsscenarier, følger med i mikroprojekter og udforsker æstetiske processer i  "KUNSTpädagogischesLABOR".