27.04.2014
*sommerfest 13.06.2014, Dansk Centralbibliotek*


NEXUS

Arrangementer

Projekter

Arkiv

Team

Guestbook

Presse

Partnere

Impressum


KUNSTLABOR
--------------------------

 Presse

 

"Unge kunstnere formidler begivenhederne fra 1864 til nutiden

Aabenraa – I går blev 219 kunsteriske arbejder skabt af yngre og ældre elever fra det dansk-tyske grænseland taget i øjesyn af en jury (foto til venstre) i forbindelse med en konkurrence omkring temaet `Den første slesvigske Krig` i den historiske rådhussal i Aabenraas gamle rådhus. Arbejderne viser, at den unge genreration har beskæftiget sig med begivenhederne for 150 år siden, og at de sætter 1864 i relation til nutiden. Konkurrencens vindere vil blive præsenteret 24. marts i et særnummer af danske og tyske aviser i grænselandet."

_______________

08. juni 2013 „Mellem naboer“

Angela Jensen, angela.jensen@t-online.de

Kunsten at være kreativ

I ”Kunstpädagigisches Labor” oplever ti børn og unge deres kunstneriske talent. Denne session i Dany Hecks atelier i Flensburg er del af Interreg projekt NEXUSPro2017.

Flensborg. Victor (11) klipper og klistrer, Samuel (14) maler koncentreret en kæmpe, Philip tegner helst med blyant og Kira (14) klasker papiret fuldt med mange farver – kontrolleret!

Gruppen af unge kunstnere er kreativ og har en fælles stor lidenskab: kunstnerisk frihed. Hver anden lørdag aften mødes de unge kreative i Dany Hecks atelier. Kunstpædagogen er ”spiritus rector”, hun giver mod, motiverer, kritiserer – konstuktivt og lidenskabeligt. Hos hende lærer de frie ånder den høje kunst at være kreativ og at forstå, hvad de virkelig har i sig.

”Det er meget forbavsende, hvordan børnene og de unge udvikler sig her. De har forskellige udgangspunkter, går på forskellige skoler, er ikke på samme alder. Deres interesse for og lysten til kunst har smeltet dem sammen til et kreativt interessefællesskab” forklarer den kunstpædagogiske leder Dany Heck (47).

Kunstpädagogisches Labor er en del af Interregprojektet NEXUSPro2017,

som sætter fokus på kunst- og kulturpædagogiske projekter for børn og unge. Det drejer sig primært om at forske på området kunstprojekter og disses interkulturelle betydning såvel som om den praktiske realisering af kunst.

”Jeg synes, at arbejdet med børn og unge er meget sjovt. Børn og unge får en sund selvtillid og finder deres eget kunstneriske sprog gennem deres eksperimenter. Det er det vigtigste ved projektet” siger Dany Heck. I kunst-sessionerne giver hun først et tema. Eleverne skal så tage notater.

Idag står kontraster i fokus. Eleverne lægger hovederne i blød... og så slår de unge ’vildes’ fantasi kolbøtter.

Alle har en ide: lyst/mørkt, sort/hvid, liv/død, vidende/uvidende, lille/stor, lys/skygge.

Maleudstyret, som ligger parat, bliver hentet frem i nul komma fem,  Samual fikserer et blad papir på en trætavle med klæbebånd, Kira sætter sig foran staffeliet, Lene tager plads på gulvet.Den skabende kraft kan ikke holdes tilbage.Lige præcis det vil Dany Heck opnå! At udvikle egne ideer, tegne, male, klatte, arbejde med detaljer.Fri bane for fantasien!

Dany forklarer sit koncept:

”Jeg angiver kun en retning, Giver et lille skub ..som inspiration. Men jeg diskuterer også begreber med børnene og de unge.Derefter er de overladt til sig selv og har tid nok til at skabe deres eget frie kunstværk.”

Ved slutningen af workshopen står en samtale om billederne på programmet. Dany Heck tager sig megen tid til hver af sine elever, hun stiller spørgesmål, kigger på billedet fra alle sider og opfordrer altid de unge kunstnere til at beskæftige sig med deres værk.

”Det er et af de vigtigste øjeblikke. De unge kunstere får gennem mig en reflektion og lærer deres værk endnu bedre at kende også fra en anden side.”

Naturligvis har Dany også en klar forestilling og mening om unikaterne og giver tips om, hvordan man kan udarbejde detaljer bedre og mere intensivt, for eksempel en skygge.

Ved denne analyse gør Dany Heck altid klart for kunsteleverne, at det drejer sig om deres eget værk.

Liesa (15) hører lige, hvordan hun kan give sine kvindefigurer mere kontrast. Hun går tilbage i ateliert og prøver det. Hun elsker at tegne mangas (japanske comics) i sin fritid og føler sig godt tilpas hos Dany, siger hun.

Philip (16) behandler sit færdige værk med specialspray og Marie (14) udvisker konturerne på sin  blyantstegning af en mørk skov endnu mere. Der mangler noget: hvordan tegner man egentlig en flagermus? Samual skal hjælpe. Er hovedet nu for stort eller for lille?

Ligner det nu mere et hundehoved? ”Vi er også i dialog med hinanden. Jeg spørger også nogle gange. Hvad mener gruppen? Skal der være en lysende stjerne mere? Er konstrasten mellem himmel og vand tydelig nok? På denne måde lærer de også at modtage og give kritik og arbejde konstruktivt med forslag“ beskriver Dany Heck den pædagogiske side.

I den anden halvdel af sessionen kan børnene og de unge tegne frit, arbejde videre på ufærdige værker eller finde på noget nyt.

”De fire timer flyver af sted. Mine bedste tegninger er opstået her!“ siger Samuel imens han koncentreret

tegner videre på sin kæmpe.

Til slut skal der rydes op, pakkes væk og snakkes om det næste møde. Atelier-døren åbnes, og Samuel, Kira, Liesa og alle andre flyver ud i alle himmelsretninger. Om to uger er de unge kunstnere alle igen tilbage i Danys atelier.

Angela Jensen

Kunstpädagogisches Labor

Møderne finder sted hver 14. dag i Dany Hecks atelier i Flensborg. Den 47årige har nu i 13 år arbejdet som frit skabende kunstner og beskæftiger sig med maleri, billedhuggeri og kunstneriske storprojekter. Hun tilbyder tegnekurser på Volkshochschule og Ostseeschule, er undervisnngsassistent på universitetet i Flensborg og deltager i kunstsymposier og festivals.

I Kunstpädagogisches Labor er Dany Heck ansvarlig for den praktiske del af NEXUSPro2017- kunstprojekter for børn og unge såvel som for den interkulturelle kontakt mellem tyske og danske børn, unge, kunstnere og kulturinstitutioner.

De unges værker bliver vist ved den grænseoverskridende ArtweekAabenraa, en event for moderne kunst, fra den 1. til den 11. august 2013. Der er også planlagt kunstworksops og installationer omkring temaet ”intervention i det offentlige rum” med tyske og danske unge.

 

Interview:

Fra amateur til profiprojekt

Markus Herschbach (50), fri kunstner og videnskabsmand, er en af

initiativtagerne til projektet NEXUSPro2017. I projekttiden vil han analysere kunst- og kulturprojekter og følge arbejdet i Kunstpädagogisches Labor videnskabeligt.

Siden juli 2012 har Herschbach arbejdet på sin ph.d. omkring temaet: ” „Untersuchung der Wirksamkeit  transkultureller, kunst- und kulturpädagogischer Kinder- und Jugendprojekte im deutsch-dänischen Grenzland im Kontext kultureller Bildungstheorien und Weiterentwicklung kunstpädagogischer Konzepte“ („Untersøgelse af virkningen af transkulturelle kunst- og kulturpædagogiske børne- og ungdomsprojekter i det tysk-danske grænseland i kontekst af kulturelle uddannelsesteorier og videreudvikling af kunstpædagosiske koncepter” hos prof. Manfred Blohm, Flensborg universitet.

Denne titel lyder jo meget videnskabelig, men hvad betyder det kort fortalt?

Markus Herschbach: Den grundlæggende tanke i vores projekt er den fremtidige optimale udnyttelse af grænseoverskridende projekter. Jeg undersøger afsluttede og aktuelle projekter, som beskæftiger sig med kunst og unge mennesker.

Hvordan ser det ud i praksis?

Markus Herschbach: Jeg undersøger 35 dansk-tyske projekter, som fandt sted i de sidste ti år omkring temaet billedkunst. Regionskontoret i Padborg har stillet ansøgningsformularer og afslutningsrapporter fra mikroprojekterne inden for Interreg-programmet: „People to People“, „KulturBro“ og „KulturDialog” til

rådighed.

Desuden følger jeg med i og observerer børn og unge i Dany Hecks Kunstpädagogisches Labor.

Nexus-projektet har nu eksisteret  siden juli 2012. Har du allerede fundet nogle overraskende resultater?

Markus Herschbach: Jeg vil ikke sige for meget i forvejen, men af de 35 projekter beskæftiger kun fem til seks sig udelukkende med kunst, som bliver fulgt af professionelle kunstnere. De andre beskæftiger sig kun sekundært med kunst og kunstpædagogik. Disse komponenter blev mugligvis skrevet i projekt-ansøgningen af andre grunde. Dette skal jeg undersøge videre.

Det lyder som kritik. Er det forskeren i dig, der taler her?

Markus Herschbach: Der slår nok to hjerter i mit bryst – det videnskabelige og det kunstneriske. Jeg arbejder også som kunstner og har før i tiden også selv ledet dansk-tyske projekter. Jeg håber, at Nexusprojektet et videnskabeligt og forskningspræget arbejde, men også et forbillede for fremtidige projekter.

Så at de senere projekter gør det bedre? Altså fra amatør til profiprojekt?

Markus Herschbach: Vi vil ikke pege fingre ad nogen, men kvaliteten og konceptet på nogle projekter kunne sikkert forbedres. Derfor har vi også et eget kunstprojekt med børn og unge, så vi kan lære af praksis. Hvordan bliver en problemstilling omsat fra grupperne af unge kunstnere, og kan jeg udvikle almene metoder for brug på universitetet? Det er min problemformulering.

I øjeblikket bliver der talt meget om kulturel uddannelse i medierne. Hvad synes du om denne diskussion?

Markus Herschbach: Ja, dette udtryk bliver gerne brugt, men hvad betyder det egentligt? Mere kunstpædagogik på skolerne? Er lærerne uddannet godt nok til det? Eller skulle forældre hellere melde deres børn  til projekter uden for skolen, så at de kan blive uddannet kulturelt? Det kan jo så kun en bestemt samfundsgruppe med uddannelsesmæssig baggrund få råd til. Vi vil i hvert fald stille mange spørgsmål og analysere kritisk.

Hvad er der ellers planlagt i løbet af projektet?

Markus Herschbach: I samarbejde med Uni Flensborg, Syddansk Universitet og Instituttet for kvalitetsudvikling i skolerne i Slesvig-Holsten vil vi tilbyde en videruddannelse for pædagoger og lærere i år. Efter tre til fire moduler kan deltagerne så kalde sig for ”kulturmoderatorer”.

Interview: Angela Jensen

 

NEXUSPro2017

Interregprojektet NEXUSPro2017 har eksisteret siden juli 2012 og er planlagt for tre år. Universitetet i Flensborg (faget kunst og visuelle medier) er ledende partner i Interregprojektet NEXUSPro2017. NEXUS Pro 2017 projektets formål er vedvarende at understøtte og forbedre dialogen i grænseregionen gennem en systematisk og ressource-orienteret videreudvikling af kunst- og kulturpædagogiske projekter for børn og unge omsat i praksis.

Kooperationspartnere er ved siden af Syddansk Universitet Odense (SDU) Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) i Kiel, University College i Haderslev såvel som skoler og ungdomskunstskoler i de deltagende regioner.

Viderførende artikler på tysk:

19.10.2013 Unter Nachbarn "Großer Tag für kleine Ballett-Mäuse"